AKTUALNOŚCI
Regulamin serwisu www
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis www.spselectronics.pl jest administrowany i redagowany przez spółkę prawa handlowego działającą pod firmą SPS Electronics Sp. z o.o. [zwaną dalej Administratorem] z siedzibą w Warszawie, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000025094, adres: ul. Krakowiaków 80/98, 02-255 Warszawa, NIP: PL 524-20-97-974, Regon 012807650, kapitał zakładowy: 3 032 000 złotych wpłacony w całości (dalej również „serwis").
 2. Głównym celem serwisu jest prezentacja treści związanej z zakresem prowadzonej przez Administratora działalności.
 3. Z serwisu www może korzystać każdy użytkownik [zwany dalej Użytkownikiem], który akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
 4. Dostęp do wydzielonych hasłem treści w serwisie wymaga od Użytkownika rejestracji i akceptacji Regulaminu Rejestracji.
 5. Administrator posiada prawo do zmiany i usuwania dowolnych treści w serwisie w dowolnym czasie i bez powiadamiania Użytkowników.
 6. Administrator ma prawo bez powiadomienia Użytkowników zawiesić i zablokować działanie serwisu, może także uniemożliwić lub ograniczyć dostęp do serwisu z danego łącza, adresu lub komputera o danym numerze IP bez podania konkretnej przyczyny.

ZAWARTOŚĆ SERWISU

 1. Zamieszczone w serwisie informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszelkie treści, zdjęcia, grafiki, schematy, wykresy itp. znajdujące się w serwisie stanowią przedmiot wyłącznych praw Administratora oraz podlegają ochronie prawami autorskimi i własności intelektualnej zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.00.80.904 z późn. zm.), ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U.01.128.1402).
 3. Zasadę tę stosuje się także do wszelkich treści i materiału ilustracyjnego, do których dostęp wymaga rejestracji oraz do treści i materiału ilustracyjnego przekazywanych poprzez newsletter.
 4. Zakazuje się Użytkownikom kopiowania, rozpowszechniania, publikowania i przetwarzania w części oraz w całości treści i materiałów ilustracyjnych zamieszczonych w serwisie. Jakiekolwiek wykorzystywanie treści oraz materiału ilustracyjnego wymaga pisemnej zgody udzielonej Użytkownikowi przez Administratora. W szczególności dotyczy to opisów produktów, specyfikacji technicznej, dokumentacji, zdjęć oraz materiałów promocyjno-reklamowych. Każdy z Użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich pod rygorem odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej wynikającej z przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.00.80.904 z późn. zm.)
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w treści powstałe z przyczyn niezamierzonych oraz za niekompletność informacji. Administrator dokłada wszelkich starań, aby podawane informacje były okresowo uzupełniane i zgodne ze stanem faktycznym.
 6. Administrator zastrzega sobie możliwość umieszczania na stronie odesłań (linków) do innych stron internetowych oraz banerów reklamowych innych podmiotów. Administrator nie ponosi odpowiedzialności związanej z prawdziwością danych i informacji zamieszczanych na innych stronach internetowych oraz tych zawartych w banerach reklamowych.
 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na skutek wykorzystania przez Użytkowników danych zamieszczonych w serwisie.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest SPS Electronics Sp. z o.o. [zwaną dalej Administratorem] z siedzibą w Warszawie, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000025094, adres: ul. Krakowiaków 80/98, 02-255 Warszawa, NIP: PL 524-20-97-974, Regon 012807650, kapitał zakładowy: 3 032 000 złotych wpłacony w całości.
 2. Administrator respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych oraz podejmuje wszelkie starania w celu ich należytej ochrony.
 3. W trakcie rejestracji do panelu Strefa Klienta podanie w formularzu rejestracyjnym przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne. Rejestracja do Strefy Klienta oznacza zgodę na subskrypcję newslettera. Zarejestrowany Użytkownik może zrezygnować z Subskrypcji newslettera w Strefie Klienta w panelu „Mój profil". Subskrypcji newslettera Użytkownik może dokonać bez konieczności rejestracji do panelu Strefy Klienta.
 4. Poprzez rejestrację Użytkowników do panelu Strefa Klienta Administrator uzyskuje ich dane identyfikacyjne i teleadresowe. Subskrybując newsletter Użytkownik udostępnia swoje imię, nazwisko, NIP oraz adres firmy, adres poczty elektronicznej.
 5. Dokonując rejestracji w panelu Stefa Klienta i/lub subskrybując newsletter Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie w/w danych przez Administratora w ściśle określonych celach marketingowych, w tym dla przesyłania ofert handlowych i badań rynku.
 6. Dane, w tym data i adres IP, gromadzone poprzez zapisywanie do logów systemowych, wykorzystywane są wyłącznie w celach administracyjnych i statystycznych oraz do ochrony bezpieczeństwa serwisu.
 7. Dostarczone Administratorowi dane podlegają ochronie z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz.926 z późn.zm.). Administrator gwarantuje, że wszelkie zgromadzone dane są przetwarzane zgodnie z ich przeznaczeniem. Dane nie są sprzedawane ani nie udostępniane jakimkolwiek osobom trzecim w innym celu niż przewidziany w niniejszej Polityce Prywatności.
 8. Użytkownik ma prawo do podglądu i poprawiania swoich danych osobowych oraz do ich usuwania poprzez wyrejestrowanie się ze Strefy Klienta lub poprzez rezygnację z subskrypcji newslettera, o ile Użytkownik nie był zarejestrowany w Strefie Klienta. Powyższe czynności są równoznaczne z zaprzestaniem przechowywania i przetwarzania danych przez Administratora.
 9. Użytkownik może wyrazić sprzeciw w zakresie, w jakim jego dane osobowe są wykorzystywane do celów marketingowych lub są przekazywane innemu administratorowi danych zgodnie z ustawa z dnia z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz.926 z późn.zm.).
 10. Użytkownik posiada prawo do wglądu do swych danych, ich aktualizacji lub usunięcia.
 11. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ochronę danych osobowych przez podmioty dysponujące stronami i banerami reklamowymi, do których znajdują się odesłania (linki) na stronie Administratora. W takich przypadkach Użytkownik powinien dokładnie zapoznać się z informacjami dotyczącymi polityki prywatności tych podmiotów.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące warunków korzystania z serwisu oraz ochrony prywatności prosimy składać bezpośrednio na adres centrali Administratora, znajdujący się w zakładce „Kontrakt".

NEWSLETTER

Zapraszamy do zapisania się do naszego newslettera.

SZKOLENIA

 Zapraszamy na serię szkoleń:
od 11-12.02.2015 r.
Warsztaty dla Instalatorów "Kilsen - szkolenie praktyczne"
Wrocław, Katowice więcej...

KONTAKT

 Zapraszamy do kontaktu z nami:

Sektretariat
Dystrybutorzy
Napisz do nas

NASZA OFERTA
© SPS Electronics Sp. z o.o. © 2011, All rights reserved | Regulamin | Polityka prywatności | Mapa serwisu
Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu www bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Wszystkie zasady używania plików cookies znajdują się w Polityce Prywatności.